Profiel

  • 3TO architecten, in februari 1997 opgericht door Wim van der Valk, Carol Groenewegen en Marco Mud. Behalve als verwijzing naar de oprichters geeft het getal 3 ook de drie verschillende disciplines aan waarbinnen het bureau werkzaam is, te weten architectuur, stedenbouw en interieurarchitectuur.

Op dit moment bestaat het bureau onder enthousiaste leiding van Wim van der Valk en Carol Groenewegen uit een variabel aantal personen. Een ieder beschikt over de benodigde architectonische kwaliteiten en bouwtechnische kennis dankzij een jarenlange ervaring bij verschillende architectenbureaus en een architectonische opleiding aan de Academie van Bouwkunst, dan wel de TU te Delft. Mede dankzij deze bundeling van kennis en ervaring en een goede automatisering zijn wij in staat opdrachten van uiteenlopende aard, van ontwerp tot uitvoering, binnen ons bureau te realiseren. Behalve zelfstandige
ontwerpopdrachten gaan wij samenwerkingsverbanden met verschillende architectenbureaus aan. Deze samenwerking varieert van het gezamenlijk ontwerpen en uitvoeren van opdrachten tot specifieke ontwerp c.q. uitvoeringsopdrachten.

Als uitgangspunten voor het ontwerp geldt bij ons, behalve de specifieke plaatsgebonden kenmerken, de samenhang tussen techniek en het ontwerp. Specifiek materiaalgebruik als zodanig is geen doel op zich maar dient zowel de techniek als het ontwerp te ondersteunen. Onze ervaring en kracht ligt met name in het ontwerp en de uitvoering. Het maken van de benodigde berekeningen en het bestek besteden wij uit aan vaste adviesbureaus.

In de samenwerking met andere bureaus ligt de meerwaarde in de mogelijkheid om kennis en ervaring te bundelen en uit te wisselen om zodanig tot een zo efficiënt mogelijk en kwalitatief hoogwaardig ontwerp te komen. Voor ons bureau betekent deze manier van werken een breed en divers werkterrein, waarbij flexibiliteit en inlevingsvermogen een belangrijke rol spelen.

Download 3to-projectenlijst.pdf, 955 Kb