Van Lanschot Bankiers

Plaats
Den Bosch
Jaar
2008
Opdrachtgever
F. van Lanschot Bankiers

Voor de restauratie en verbouwing van het hoofdkantoor van van Lanschot bankiers in het historische centrum van ‘s Hertogenbosch zijn we een samenwerkingsverband aangegaan met Herman Zeekaf en Menno Homan.
De opdracht luidde: restaureer en vernieuw het interieur van de historische panden en de kantoorruimten uit de jaren 80, en maakt een efficiente verbinding tussen deze panden. Een analyse van de bestaande plattegronden maakt duidelijk, dat het slopen van de achterbouwen nodig is, om een efficiente verbinding te kunnen maken. Door het slopen van de achterbouwen ontstaat de ruimte voor een gebouw als verbindend element; de Galleria.

De Galleria is een langgerekt opgetild glazen bouwlichaam, dat dwars over de twee stegen heen reikt. Hiermee worden alle gebouwen in een gebaar met elkaar verbonden.
Behalve als verbindend element speelt de Galleria een grote rol bij het energieconcept van het complex. De kantoren worden door lucht installaties op het dak voorzien van verwarmde en bevochtigde ventilatielucht. De warme ‘gebruikte’ ventilatielucht uit deze kantoren wordt doormiddel van een natuurlijk verloop afgevoerd naar de Galleria. Met deze lucht wordt de Galleria verwarmd. Deze warme lucht stijgt op en wordt via kanalen bovenin de Galleria geretourneerd naar de installatieruimten op de bestaande gebouwen. De warmte uit deze lucht wordt gebruikt voor het opwarmen van de verse buitenlucht welke weer het ventilatiesysteem wordt ingebracht.

De Galleria wordt de centrale ruimte voor de bank. De bijna zestig meter lange, elf meter hoge en zeven meter brede ruimte wordt gevormd door zevenenveertig met notenhout omkleede spanten. De gevel en het dak bestaan uit grijswit gezeefdrukte glazen panelen. De vloer is belegd met grijs graniet.
In de lengterichting van de Galleria kijkend overlappen de spanten elkaar in het perspectief. Afhankelijk van de kijkrichting is er een wisselend open of gesloten perspectief.
Tussen de spanten door in de dwarsrichting kijkend zijn de historische achtergevels en kantoorgebouwen te zien.
Vanuit de Galleria zijn op twee hoogtes verbindingen gemaakt met de bestaande bebouwing. Staand in de doorgangen naar de bestaande bebouwing ziet men verschillende tuinen.
De hoofdentree van het complex ligt onder de Galleria in de Ruijsche Poort. Deze nieuwe entreehal is ook bereikbaar vanuit de parkeergarage.